Menu

Chính sách đổi trả hàng

Nếu khách hàng nào muốn đổi trả vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên hệ thống đã giao hàng cho mình.

Công ty chúng tôi sẽ giải quyết cho khách hàng một cách nhanh nhất có thể.